1. Home
  2. Association
  3. General Assembly 2021
General Assembly 2021
0

General Assembly 2021

0
0

Istanbul, 10.4.2021

scroll down for Turkish

Invitation to the 15. General Assembly of Diyalog Dernegi on 20.4.2021 at 2 pm, at the space of the Association in Istanbul.

Agenda

1. Welcome by the Secretary-General

2. Determining the agenda

3. Annual reports

3.1. Report of the Secretary-General

3.2. Report of the Treasurer

3.3. Report of the Controlling Commitee

4. Discharge of the Board

5. Members

5.1. Retirement of members

5.2. New members

6. Re-election of the Board

6.1. Election of the Executive Commitee and its deputies

6.2. Election of the Controlling Commitee and its deputies

6.3. Confirmation of the previous tasks of the Board

7. Determining the membership fees for 2021

8. Annual program 2021.

9. Authorization of the Secretary-General with the implementation of the annual programme 2021 and all related rights and obligations

10. Miscellaneous

The General Assembly is hereby formally timely and accurate announced.

If the General Assembly at 4.2. at 2 pm have not the quorum, it means if not enough members (half of the members plus 1) are gathered, the Board shall convene the next meeting on the same day at 20 pm orally. Voting of the General Assembly of the second meeting will be done with the attendance of members.

On behalf of the Board Thomas Büsch, Secretary-General


Genel Kurul toplantisi

Istanbul 10.4.2021

Diyalog Derneği’nin 15. olağan Genel Kurul toplantısı, 20.4.2021 günü saat 14.00’da dernek merkezinin bulunduğu İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem maddeleri:

1. Genel sekreterin açılış konuşması

2. Gündem maddelerinin tespiti

3. Yıllık raporlar

3.1 Genel sekreter raporu

3.2 Sayman raporu

3.3 Denetmen raporu

4. Yönetim Kurulu iş yükünün hafifletilmesi

5. Dernek üyeleri

5.1 Bazı üyeliklerin sona ermesi

5.2 Yeni üye kabulü

6. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi

6.1 Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcılarının seçimi

6.2 Denetim Kurulu ve yardımcılarının seçimi

6.3.Yönetim Kurulu mevcut görevlerin tasdiki

7.  2021 yılları üye aidat miktarlarının belirlenmesi

8. 2021 yıllık programlarının görüşülmesi

9. 2021 arası yıllık programların tatbiki için gerekli bütün yetki ve sorumlulukların Genel sekretere verilmesi

10. Diğer hususlar İşbu yazıyla derneğimizin Genel Kurul toplantısına çağrı, kanunen belirtilen süre ve şekle uygun bir şekilde yapılmış bulunmaktadır.

4.2.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında saat 14.00’da çoğunluk sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu bir sonraki toplantının aynı gün içinde saat 20.00’de yapılacağını duyuracaktır. İkinci Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar için mevcut üyeler yeterli olacaktır.

Yönetim Kurulu adına Thomas Büsch

Thomas Büsch General Secretary diyalog, project managment InEnArt and Filmmaker