1. Home
  2. Association
  3. General Assembly 2024
General Assembly 2024
0

General Assembly 2024

0
0
Scroll down for Turkish / Featured image MagiC Carpets platform annual meeting in Malta, organized by diyalog and Unfinished Art Space, November 2023

We are pleased to invite you to the 19th General Assembly of Diyalog on Monday 12.2.2023 at 6 pm, at the space of the Association in Istanbul.

Agenda

1. Welcome by the Secretary-General

2. Determining the agenda

3. Annual reports

3.1. Report of the Secretary-General

3.2. Report of the Treasurer

3.3. Report of the Controlling Committee

4. Discharge of the Board

5. Members

5.1. Retirement of members

5.2. New members

6. Re-election of the Board

6.1. Election of the Executive Committee and its deputies

6.2. Election of the Controlling Committee and its deputies

6.3. Confirmation of the previous tasks of the Board

7. Determining the membership fees for 2024

8. Annual program 2024.

9. Authorization of the Secretary-General with the implementation of the annual programme 2024 and all related rights and obligations

10. Miscellaneous

The General Assembly is hereby formally timely and accurate announced.

If the General Assembly at 12.2. at 6 pm have not the quorum, it means if not enough members (half of the members plus 1) are gathered, the Board shall convene the next meeting on the same day at 6:30 pm orally. Voting of the General Assembly of the second meeting will be done with the attendance of members.

On behalf of the Board Thomas Büsch, Secretary-General

———————————————————————————————————————————————————
Genel Kurul toplantisi

Diyalog Derneği’nin 19. olağan Genel Kurul toplantısı, 12.2.2024 günü saat 18.00’da dernek merkezinin bulunduğu İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem maddeleri:

1. Genel sekreterin açılış konuşması

2. Gündem maddelerinin tespiti

3. Yıllık raporlar

3.1 Genel sekreter raporu

3.2 Sayman raporu

3.3 Denetmen raporu

4. Yönetim Kurulu iş yükünün hafifletilmesi

5. Dernek üyeleri

5.1 Bazı üyeliklerin sona ermesi

5.2 Yeni üye kabulü

6. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi

6.1 Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcılarının seçimi

6.2 Denetim Kurulu ve yardımcılarının seçimi

6.3.Yönetim Kurulu mevcut görevlerin tasdiki

7.  2024 yılları üye aidat miktarlarının belirlenmesi

8. 2024 yıllık programlarının görüşülmesi

9. 2024 arası yıllık programların tatbiki için gerekli bütün yetki ve sorumlulukların Genel sekretere verilmesi

10. Diğer hususlar İşbu yazıyla derneğimizin Genel Kurul toplantısına çağrı, kanunen belirtilen süre ve şekle uygun bir şekilde yapılmış bulunmaktadır.

12.2.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında saat 18.00’da çoğunluk sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu bir sonraki toplantının aynı gün içinde saat 18.30’de yapılacağını duyuracaktır. İkinci Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar için mevcut üyeler yeterli olacaktır.

Yönetim Kurulu adına Thomas Büsch

Thomas Büsch General Secretary diyalog, project managment InEnArt and Filmmaker