1. Home
  2. Association
  3. Extraordinary General Assembly 2018
Extraordinary General Assembly 2018
0

Extraordinary General Assembly 2018

0
0

21.11.2018

scroll down for Turkish

Invitation to the 12. General Assembly of Diyalog Dernegi on 6.12.2018 at 7 pm, at the space of the Association in Istanbul.

Agenda

1. Welcome by the Secretary-General

2. Determining the agenda

3. Report of the Mahalla Festival 2018 by the Secretary General

4. Confirmation of the tasks of the Board

5. Miscellaneous

The General Assembly is hereby formally timely and accurate announced.

If the General Assembly at 6.12. at 7 pm have not the quorum, it means if not enough members (half of the members plus 1) are gathered, the Board shall convene the next meeting on the same day at 20 pm orally. Voting of the General Assembly of the second meeting will be done with the attendance of members.

On behalf of the Board Thomas Büsch, Secretary-General


Genel Kurul toplantisi

21.11.2018

Diyalog Derneği’nin 12.olağan Genel Kurul toplantısı, 6.12.2018 günü saat 19.00’da dernek merkezinin bulunduğu İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem maddeleri:

1. Genel sekreterin açılış konuşması

2. Gündem maddelerinin tespiti

3. Mahalla raporlar

4. Yönetim Kurulu mevcut görevlerin tasdiki

5. Diğer hususlar İşbu yazıyla derneğimizin Genel Kurul toplantısına çağrı, kanunen belirtilen süre ve şekle uygun bir şekilde yapılmış bulunmaktadır.

6.12.18 tarihli Genel Kurul toplantısında saat 19.00’da çoğunluk sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu bir sonraki toplantının aynı gün içinde saat 20.00’de yapılacağını duyuracaktır. İkinci Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar için mevcut üyeler yeterli olacaktır.

Yönetim Kurulu adına Thomas Büsch

Thomas Büsch General Secretary diyalog, project managment InEnArt and Filmmaker