1. Home
  2. Association
  3. General Assembly 2017
General Assembly 2017
0

General Assembly 2017

0
0

Istanbul 14.1.2015

scroll down tor Turkish

Invitation to the 10. General Assembly of Diyalog Dernegi on 7.2.2017 at 7 pm, at the space of the Association in Istanbul.

Agenda

1. Welcome by the Secretary-General

2. Determining the agenda

3. Annual reports

3.1. Report of the Secretary-General

3.2. Report of the Treasurer

3.3. Report of the Controlling Commitee

4. Discharge of the Board

5. Members

5.1. Retirement of members

5.2. New members

6. Re-election of the Board

6.1. Election of the Executive Commitee and its deputies

6.2. Election of the Controlling Commitee and its deputies

6.3. Confirmation of the previous tasks of the Board

7. Determining the membership fees for 2017/18

8. Annual program 2017/2018. Authorization of the Secretary-General with the implementation of the annual programme 2017/2018 and all related rights and obligations

10. Miscellaneous

The General Assembly is hereby formally timely and accurate announced.

If the General Assembly at 7.2. at 7 pm have not the quorum, it means if not enough members (half of the members plus 1) are gathered, the Board shall convene the next meeting on the same day at 20 pm orally. Voting of the General Assembly of the second meeting will be done with the attendance of members.

On behalf of the Board Thomas Büsch, Secretary-General


Genel Kurul toplantisi

Istanbul 23.1.2017

Diyalog Derneği’nin 8.olağan Genel Kurul toplantısı, 7.2.2017 günü saat 19.00’da dernek merkezinin bulunduğu İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem maddeleri:

1. Genel sekreterin açılış konuşması

2. Gündem maddelerinin tespiti

3. Yıllık raporlar

3.1 Genel sekreter raporu

3.2 Sayman raporu

3.3 Denetmen raporu

4. Yönetim Kurulu iş yükünün hafifletilmesi

5. Dernek üyeleri

5.1 Bazı üyeliklerin sona ermesi

5.2 Yeni üye kabulü

6. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi

6.1 Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcılarının seçimi

6.2 Denetim Kurulu ve yardımcılarının seçimi

6.3.Yönetim Kurulu mevcut görevlerin tasdiki

7. 2017 ve 2018 yılları üye aidat miktarlarının belirlenmesi

8. 2017 ve 2018 yıllık programlarının görüşülmesi

9. 2017 ile 2018 arası yıllık programların tatbiki için gerekli bütün yetki ve sorumlulukların Genel sekretere verilmesi

10. Diğer hususlar İşbu yazıyla derneğimizin Genel Kurul toplantısına çağrı, kanunen belirtilen süre ve şekle uygun bir şekilde yapılmış bulunmaktadır.

7.2.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında saat 19.00’da çoğunluk sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu bir sonraki toplantının aynı gün içinde saat 20.00’de yapılacağını duyuracaktır. İkinci Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar için mevcut üyeler yeterli olacaktır.

Yönetim Kurulu adına Thomas Büsch

Thomas Büsch General Secretary diyalog, project managment InEnArt and Filmmaker